Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 13 mei 2020 - Brussel
 Etikettering van banden: brandstofefficiëntie en andere parameters ***II
 Minimumeisen voor hergebruik van water ***II
 Statusovereenkomst tussen de EU en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert ***
 Statusovereenkomst tussen de EU en Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Servië uitvoert ***
 Verlenging van de overeenkomst tussen de EU en India voor wetenschappelijke en technologische samenwerking ***
 Verlenging van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne voor wetenschappelijke en technologische samenwerking ***
 Overeenkomst tussen de EU en Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven ***
 Overeenkomst tussen de Europese Unie en Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa ***
 Wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) – Protocol
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie. Verlenging van het protocol ***
 Een vangnet ter bescherming van de begunstigden van EU-programma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK
 Internationaal personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in grensgebieden: cabotage tussen Duitsland en Zwitserland ***I
 Internationaal personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in grensgebieden: cabotage tussen Italië en Zwitserland ***I
 Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk *
Teksten (63 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid