Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 13 maja 2020 r. - Bruksela
 Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów ***II
 Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody ***II
 Umowa o statusie między UE a Czarnogórą dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry ***
 Umowa o statusie między UE a Serbią dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Serbii ***
 Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską a Rządem Republiki Indii ***
 Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską a Ukrainą ***
 Umowa między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie ***
 Umowa między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz ***
 Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego ***
 Porozumienie między Unią Europejską a Mauretanią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa. Przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
 Siatka bezpieczeństwa chroniąca beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF
 Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Niemcami a Szwajcarią ***I
 Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Włochami a Szwajcarią***I
 Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Zjednoczonym Królestwie *
Teksty (62 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności