Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 13. mája 2020 - Brusel
 Označovanie pneumatík: palivová úspornosť a iné základné parametre ***II
 Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***II
 Dohoda o štatúte medzi EÚ a Čiernou Horou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore ***
 Dohoda o štatúte medzi EÚ a Srbskom týkajúca sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbsku ***
 Obnovenie Dohody medzi EÚ a Indiou o vedeckej a technickej spolupráci ***
 Obnovenie Dohody medzi EÚ a Ukrajinou o spolupráci v oblasti vedy a techniky ***
 Dohoda medzi EÚ a Bieloruskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom ***
 Dohoda medzi EÚ a Bieloruskom o zjednodušení udeľovania víz ***
 Zmena Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov (ICCAT) – Protokol ***
 Dohoda medzi ES a Mauritániou o partnerstve v sektore rybolovu: rybolovné možnosti a finančný príspevok. Predĺženie protokolu ***
 Bezpečnostná sieť na ochranu príjemcov finančných prostriedkov z programov EÚ: zostavenie pohotovostného plánu VFR
 Medzinárodná cestná osobná autokarová a autobusová doprava v pohraničných regiónoch: kabotážna preprava medzi Nemeckom a Švajčiarskom ***I
 Medzinárodná cestná osobná autokarová a autobusová doprava v pohraničných regiónoch: kabotážna preprava medzi Talianskom a Švajčiarskom ***I
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve *
Texty (60 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia