Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel
 Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva 2
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury Evropské unie pro železnice
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání
 Udělení absolutoria za rok 2018: Eurojust
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut
 Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu
 Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU - Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
 Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) ***
 Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2021
Texty (2046 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí