Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 14. toukokuuta 2020 - BrysselLopullinen painos
 Muuntogeeninen soija MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Vastuuvapaus 2018: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2018: Clean Sky 2 -yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2018: biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
 Vastuuvapaus 2018: ECSEL-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2018: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI2)
 Vastuuvapaus 2018: Shift2Rail-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan ympäristökeskus
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin rautatievirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan meriturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan GNSS-virasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
 Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
 Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan unionin tuomioistuin
 Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
 Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
 Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Vastuuvapaus 2018: ENISA (Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto)
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
 Vastuuvapaus 2018: SESAR-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan koulutussäätiö
 Vastuuvapaus 2018: Eurojust
 Vastuuvapaus 2018: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2018: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
 Vastuuvapaus 2018: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
 Vastuuvapaus 2018: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
 Vastuuvapaus 2018: Euratomin hankintakeskus
 Vastuuvapaus 2018: kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes ja yhdestoista Euroopan kehitysrahasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan tasa-arvoinstituutti
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan pankkiviranomainen
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan kemikaalivirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
 Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
 Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan lääkevirasto
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
 Eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevat väliaikaiset toimenpiteet ***
 Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2021
Tekstit
Lopullinen painos (2066 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö