Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles
 Genetski modificirana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Razrješnica za 2018.: – Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2“
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju
 Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće ECSEL
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za okoliš
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost
 Razrješnica za 2018.: Agencija za europski GNSS
 Razrješnica za 2018.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa
 Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
 Razrješnica za 2018.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2018.: ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)
 Razrješnica za 2018.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska agencija za kontrolu ribarstva
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće SESAR
 Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za osposobljavanje
 Razrješnica za 2018.: Eurojust
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
 Razrješnica za 2018.: Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)
 Razrješnica 2018.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
 Razrješnica za 2018.: Agencija za suradnju energetskih regulatora
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
 Razrješnica za 2018.: Europski institut za inovacije i tehnologiju
 Razrješnica za 2018.: Agencija za opskrbu Euratoma
 Razrješnica za 2018.: osmi, deveti, deseti i jedanaesti Europski razvojni fond
 Razrješnica za 2018.: Europski institut za ravnopravnost spolova
 Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
 Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kemikalije
 Razrješnica za 2018.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost hrane
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Komisija i izvršne agencije
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za temeljna prava
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Odbor regija
 Razrješnica za 2018.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za lijekove
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2018.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
 Privremene mjere koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE) ***
 Procjena prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2021.
Tekstovi (1922 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti