Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis
 Genetiškai modifikuotos sojos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė ECSEL
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas –Europos išorės veiksmų tarnyba
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: BEREC paramos agentūra (BEREC biuras)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: aštuntasis, devintasis, dešimtasis ir vienuoliktasis Europos plėtros fondai
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
 Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais ***
 Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata
Tekstai (2014 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika