Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 14 ta' Mejju 2020 - BrussellVerżjoni proviżorja
 Il-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Kwittanza 2018: Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
 Kwittanza 2018: Impriża Konġunta Clean Sky 2
 Kwittanza 2018: Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika
 Kwittanza 2018: Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
 Kwittanza 2018: Impriża Konġunta ECSEL
 Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
 Kwittanza 2018: l-Impriża Konġunta Shift2Rail
 Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
 Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji
 Kwittanza 2018: l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
 Kwittanza 2018: l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea
 Kwittanza 2018: Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
 Kwittanza 2018: Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea
 Kwittanza 2018: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Qorti tal-Awdituri
 Kwittanza 2018: Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
 Kwittanza 2018: Baġit Ġenerali tal-UE – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
 Kwittanza 2018: Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
 Kwittanza 2018: Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali
 Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 Kwittanza 2018: Impriża Konġunta SESAR
 Kwittanza 2018: Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
 Kwittanza 2018: Eurojust
 Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
 Kwittanza 2018: Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (Uffiċċju tal-BEREC)
 Kwittanza 2018: Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
 Kwittanza 2018: Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
 Kwittanza 2018: Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
 Kwittanza 2018: Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
 Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
 Kwittanza 2018: l-Awtorità Bankarja Ewropea
 Kwittanza 2018: Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
 Kwittanza 2018: Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
 Kwittanza 2018: l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi
 Kwittanza 2018: Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
 Kwittanza 2018: Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
 Kwittanza 2018: Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
 Kwittanza 2018: l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
 Kwittanza 2018 : L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
 Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
 Kwittanza 2018: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea
 Miżuri temporanji li jikkonċernaw il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji Ewropej (SEs) u tas-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej (SCEs) ***
 L-estimi tad-dħul u n-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2021
Testi
Verżjoni proviżorja (2121 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza