Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 14 mei 2020 - BrusselDefinitieve uitgave
 Genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
 Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
 Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
 Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
 Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
 Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
 Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
 Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap
 Kwijting 2018 : Spoorwegbureau van de Europese Unie
 Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
 Kwijting 2018: Europees GNSS-Agentschap
 Kwijting 2018 : Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
 Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart
 Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europees Parlement
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Hof van Justitie van de Europese Unie
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Ombudsman
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Rekenkamer
 Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Raad en Raad
 Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
 Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
 Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
 Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding
 Kwijting 2018: Eurojust
 Kwijting 2018: Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
 Kwijting 2018: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-bureau)
 Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
 Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
 Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
 Kwijting 2018: Europees Instituut voor innovatie en technologie
 Kwijting 2018: Voorzieningsagentschap van Euratom
 Kwijting 2018: achtste, negende, tiende en elfde Europese Ontwikkelingsfonds
 Kwijting 2018 : Europees Instituut voor gendergelijkheid
 Kwijting 2018 : Europese Autoriteit voor effecten en markten
 Kwijting 2018 : Europese Bankautoriteit
 Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
 Kwijting 2018: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
 Kwijting 2018 : Europees Agentschap voor chemische stoffen
 Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding
 Kwijting 2018 : Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
 Kwijting 2018 : Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
 Kwijting 2018 : Algemene begroting EU - Comité van de Regio’s
 Kwijting 2018 : Europees Grens- en kustwachtagentschap
 Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
 Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau
 Kwijting 2018 : Algemene begroting EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2018: functioneren, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
 Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) ***
 Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021
Teksten
Definitieve uitgave (2113 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid