Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 14 maja 2020 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS
 Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny EU - Rada Europejska i Rada
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium za rok 2018: Eurojust
 Absolutorium za rok 2018: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
 Absolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium za rok 2018: ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów
 Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2018: agencje Unii Europejskiej – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
 Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) ***
 Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2021
Teksty
Wersja ostateczna (2072 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności