Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 14. mája 2020 - BruselFinálna verzia
 Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
 Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik Čisté nebo 2
 Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály
 Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
 Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik ECSEL
 Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
 Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik Shift2Rail
 Absolutórium za rok 2018: Európska environmentálna agentúra
 Absolutórium za rok 2018: Železničná agentúra Európskej únie
 Absolutórium za rok 2018: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre európsky GNSS
 Absolutórium za rok 2018: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium za rok 2018: Európsky podporný úrad pre azyl
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2018: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
 Absolutórium za rok 2018: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik SESAR
 Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
 Absolutórium za rok 2018: Eurojust
 Absolutórium za rok 2018: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
 Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
 Absolutórium za rok 2018: Európsky inovačný a technologický inštitút
 Absolutórium za rok 2018: Zásobovacia agentúra Euratomu
 Absolutórium za rok 2018: ôsmy, deviaty, desiaty a jedenásty Európsky rozvojový fond
 Absolutórium za rok 2018: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
 Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
 Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutórium za rok 2018: Európska chemická agentúra
 Absolutórium za rok 2018: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
 Absolutórium za rok 2018: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre základné práva
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
 Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
 Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2018: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Dočasné opatrenia týkajúce sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE) ***
 Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2021
Texty
Finálna verzia (2019 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia