Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 14. maj 2020 - BruseljKončna izdaja
 Gensko spremenjena soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Razrešnica 2018: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2
 Razrešnica 2018: Skupno podjetje Čisto nebo 2
 Razrešnica 2018: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
 Razrešnica 2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
 Razrešnica 2018: Skupno podjetje ECSEL
 Razrešnica 2018: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2
 Razrešnica 2018: Skupno podjetje Shift2Rail
 Razrešnica 2018: Evropska agencija za okolje
 Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za železnice
 Razrešnica 2018: Evropska agencija za pomorsko varnost
 Razrešnica 2018: Agencija za evropski GNSS
 Razrešnica 2018: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
 Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu
 Razrešnica 2018: Evropski azilni podporni urad
 Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
 Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
 Razrešnica2018: Splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Računsko sodišče
 Razrešnica 2018: Prevajalski center za organe Evropske unije
 Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
 Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
 Razrešnica 2018: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
 Razrešnica 2018: Evropska agencija za nadzor ribištva
 Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
 Razrešnica 2018: Skupno podjetje SESAR
 Razrešnica 2018: Evropska fundacija za usposabljanje
 Razrešnica 2018: Eurojust
 Razrešnica 2018: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
 Razrešnica 2018: Agencija za podporo BEREC-u (urad BEREC)
 Razrešnica 2018: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
 Razrešnica 2018: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
 Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
 Razrešnica 2018: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
 Razrešnica 2018: Agencija za oskrbo Euratom
 Razrešnica 2018: osmi, deveti, deseti in enajsti Evropski razvojni sklad
 Razrešnica 2018: Evropski inštitut za enakost spolov
 Razrešnica 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
 Razrešnica 2018: Evropski bančni organ
 Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
 Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
 Razrešnica 2018: Evropska agencija za kemikalije
 Razrešnica 2018: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
 Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost hrane
 Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
 Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
 Razrešnica 18: Splošni proračun EU – Evropski odbor regij
 Razrešnica 2018: Evropska agencija za mejno in obalno stražo
 Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
 Razrešnica 2018: Evropska agencija za zdravila
 Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
 Začasni ukrepi v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE) ***
 Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021
Besedila
Končna izdaja (1877 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov