Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
 Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 ***I
 Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών ***I
 Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) ***I
 Τέλη λιμενικών υποδομών ***I
 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους: παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ***I
Κείμενα
Οριστική έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου