Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Reede, 15. mai 2020 - Brüssel
 Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava
 Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID19 pandeemia kriisi kontekstis ***I
 Lennuteenuste osutamist käsitlevad ajutised meetmed ***I
 Ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega (koondmäärus) ***I
 Sadamataristu kasutustasud ***I
 Neljas raudteepakett – ülevõtmisperioodi pikendamine ***I
Tekstid (37 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika