Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Fredagen den 15 maj 2020 - Bryssel
 Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan
 Makrekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I
 Tillfälliga åtgärder avseende tillhandahållande av lufttrafik ***I
 Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat och intyg (omnibus) ***I
 Hamninfrastrukturavgifter ***I
 Fjärde järnvägspaketet: förlängning av deras införlivandeperioder ***I
Texter (37 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy