Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
 Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***II
 Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***II
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
 Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt
Κείμενα (34 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου