Indeks 
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 17. lipnja 2020. - Bruxelles
Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***II
 Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***II
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Guyju Verhofstadtu

Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***II
PDF 121kWORD 42k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. lipnja 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i o izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(3) o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0353),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji su odobrili nadležni odbori u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane u okviru članka 58. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A9-0107/2020),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 103.
(2) SL C 86, 7.3.2019., str. 24.
(3) Usvojeni tekstovi od 28.3.2019., P8_TA(2019)0325.


Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***II
PDF 120kWORD 41k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. lipnja 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(1) o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0307),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0108/2020),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Usvojeni tekstovi od 16.4.2019., P8_TA(2019)0359.


Zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku
PDF 127kWORD 43k
Odluka Europskog parlamenta od 17. lipnja 2020. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku (2019/2154(IMM))
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku koji je njemačko Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača proslijedilo 29. listopada 2019. u vezi s postupkom br. 80 AR 137/19 i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 25. studenoga 2019.,

–  nakon saslušanja Gunnara Becka u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011., 17. siječnja 2013. i 30. travnja 2019.(1),

–  uzimajući u obzir članak 46. Ustava Savezne Republike Njemačke,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0036/2020),

A.  budući da je glavni državni odvjetnik u Düsseldorfu zatražio ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Gunnaru Becku, u vezi s mogućom istragom navodne zlouporabe titule, kaznenog djela utvrđenog i kažnjivog u skladu s odjeljkom 132.a (1) (1) njemačkog Kaznenog zakona;

B.  budući da istraga nije povezana s izražavanjem mišljenja ili glasanjem Gunnara Becka pri obnašanju dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu, u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

C.  budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

D.  budući da je na glasačkom listiću za izbor zastupnika u Europskom parlamentu 26. svibnja 2019. Gunnar Beck bio naveden kao „prof. dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent [docent] Barrister-at-Law für EU-Recht [za pravo EU-a], Neuss (NW)”; budući da je Gunnar Beck 1996. doktorirao filozofiju u Oxfordu (Velika Britanija), a da u Njemačkoj nije stekao ni titulu profesora ni doktorat; budući da je državno odvjetništvo u Düsseldorfu, prije konstituirajuće sjednice Europskog parlamenta, na temelju novinskih izvješća i kaznenih prijava, pokrenulo istragu zbog sumnje na zlouporabu titule u skladu s odjeljkom 132.a (1) (1) njemačkog Kaznenog zakona; budući da je ubrzo nakon 5. srpnja 2019., vjerojatno 9. srpnja 2019., istraga obustavljena zbog izbora Gunnara Becka za zastupnika u Europskom parlamentu; budući da je 4. rujna 2019. glavni državni odvjetnik u Düsseldorfu njemačkom Saveznom ministarstvu pravosuđa i zaštite potrošača proslijedio zahtjev za ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Gunnaru Becku radi ponovnog pokretanja istrage navodne zlouporabe titule, u skladu s odjeljkom 132.a (1) (1) njemačkog Kaznenog zakona;

E.  budući da se, u skladu s člankom 9. stavkom 8. Poslovnika, Odbor za pravna pitanja „ni pod kojim uvjetima ne može izjasniti o zastupnikovoj krivnji niti se izjasniti o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci zastupnika koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni u slučaju da odbor prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja o činjenicama slučaja”;

F.  budući da, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Poslovnika imunitet parlamentarnih zastupnika nije osobna povlastica zastupnika, već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika;

G.  budući da je svrha zastupničkog imuniteta štititi Parlament i njegove zastupnike od pravnih postupaka u vezi s aktivnostima koje se provode tijekom obnašanja zastupničkih dužnosti i koje su od njih neodvojive;

H.  budući da u ovom slučaju Parlament nije pronašao dokaze o postojanju fumus persecutionis, odnosno o činjeničnim elementima koji bi upućivali na to da se pravnim postupkom nastoji nanijeti šteta političkoj aktivnosti zastupnika, a time i Europskom parlamentu;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Gunnaru Becku;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora njemačkim vlastima i Gunnaru Becku.

(1) Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; presuda Općeg suda od 30. travnja 2019., Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Zahtjev za ukidanje imuniteta Guyju Verhofstadtu
PDF 127kWORD 43k
Odluka Europskog parlamenta od 17. lipnja 2020. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Guyju Verhofstadtu (2019/2149(IMM))
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Guyju Verhofstadtu koji je Okružni sud Varšava–Śródmieście, V. kazneni odjel, proslijedio 15. listopada 2019. u okviru kaznenog postupka koji je pokrenut nakon što je pred tim sudom podnesena građanska tužba (predmet X K 7/18) i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 13. studenog 2019.,

–  nakon saslušanja zastupnika Guyja Verhofstadta u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011., 17. siječnja 2013. i 30. travnja 2019.(1),

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0037/2020),

A.  budući da je sudac V. kaznenog odjela Okružnog suda Varšava-Śródmieście (Poljska) podnio zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Guyju Verhofstadtu u vezi s određenim izjavama koje je on iznio 15. studenog 2017. u raspravi tijekom plenarne sjednice u Europskom parlamentu u Strasbourgu; budući da je nalog toga okružnog suda obrazložen time da je „podnositelj tužbe dužan pribaviti ovlaštenje za pokretanje postupka, u ovom slučaju od državnog odvjetnika” te da „ako se državni odvjetnik ne pridruži postupku i Sud odbije podnijeti zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta, podnositelju građanske tužbe uskraćuje se mogućnost da ostvari svoja prava u odnosu na osobe koje su zaštićene parlamentarnim imunitetom”, kao i da „relevantna odredba [članak 9. stavak 12. Poslovnika Europskog parlamenta] ne upućuje na to da pravosudno tijelo mora sastaviti takav zahtjev nego samo na to da ga ono treba proslijediti”. Stoga je taj zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta u biti formalno prosljeđivanje zahtjeva podnositelja građanske tužbe. prima na znanje da je predmetni zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta proslijedilo pravosudno tijelo, u skladu s člankom 9. stavkom 2. Poslovnika; skreće, međutim, pozornost na činjenicu da je člankom 9. stavkom 1. Poslovnika propisano da svaki zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnika treba uputiti „nadležno tijelo države članice” i da ta dva pojma nisu istovjetna;

B.  budući da je zastupnik podnositelja tužbe pred predmetnim sudom podnio građansku tužbu u kojoj se navodi da je Guy Verhofstadt nepromišljenim djelovanjem uvrijedio podnositelja tužbe; budući da je Guy Verhofstadt u govoru na plenarnoj sjednici o stanju vladavine prava i demokracije u Poljskoj, koji su mediji prenijeli, sudionike Povorke neovisnosti u Varšavi 2017. nazvao „fašistima, neonacistima i bijelim suprematistima”; budući da je podnositelj tužbe bio među sudionicima te povorke;

C.  budući da je tim riječima Guy Verhofstadt navodno javno uvrijedio podnositelja tužbe koji nije bio prisutan i navodno ga optužio ga za djela koja mu nanose štetu u očima javnosti i zbog kojih, prema podnositelju tužbe, postoji opasnost da izgubi povjerenje potrebno za obavljanje funkcije, profesionalne aktivnosti ili vrste djelatnosti, odnosno za djelo iz članka 216. stavka 2. u kombinaciji s člankom 212. stavkom 2. u vezi s člankom 11. stavkom 2. poljskog Kaznenog zakona;

D.  budući da parlamentarni imunitet nije osobna povlastica zastupnika već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika;

E.  budući da se, s jedne strane, Parlament ne može izjednačiti sa sudom i da se, s druge strane, u okviru postupka ukidanja imuniteta zastupnik u Parlamentu ne može smatrati „optuženikom”(2);

F.  budući da se u članku 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da „članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti”;

G.  budući da je Guy Verhofstadt svoju izjavu dao tijekom plenarne sjednice Europskog parlamenta, na samom mjestu zasjedanja i vršeći pritom svoju dužnost zastupnika u Europskom parlamentu;

H.  budući da su izjave Guyja Verhofstadta povezane s vršenjem njegove dužnosti zastupnika i s njegovim aktivnostima u Europskom parlamentu;

1.  odlučuje ne ukinuti imunitet Guyju Verhofstadtu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Republike Poljske i Guyju Verhofstadtu.

(1) Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; presuda Općeg suda od 30. travnja 2019., Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. prosinca 2019., Oriol Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti