Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel
 Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) ***
 Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (usnesení)
 Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Guineou-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) ***
 Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Guineou-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (usnesení)
 Protokol o provádění Dohody mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu ***
 Dohoda mezi EU a Švýcarskou konfederací o změně švýcarských koncesí WTO (článek XXVIII dohody GATT 1994), pokud jde o ochucené maso***
 Žádost o financování biomedicínského výzkumu myalgické encefalomyelitidy
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: technická pomoc z podnětu Komise
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2020: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2019
 Návrh opravného rozpočtu č. 4: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku
 Uzavření dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a Moldavskem ***
 Změna dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a Moldavskem (přistoupení Chorvatska) ***
 Změna Evropsko-středomořské letecké dohody mezi EU a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
 Uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi EU a Jordánskem ***
 Uzavření dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Čínou ***
 Uzavření dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a Gruzií ***
 Uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody EU–Izrael ***
 Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
 Konference o budoucnosti Evropy
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: podpora pro odvětví ovoce a zeleniny a vína spojená s pandemií COVID-19
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování
 Evropská strategie na období po roce 2020
 Změna nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 ***I
 Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
 Zřízení Podvýboru pro daňové záležitosti
 Zřízení zvláštního výboru pro boj proti rakovině a jeho působnost, početní složení a funkční období
 Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací a jeho působnost, početní složení a funkční období
 Zřízení zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku a jeho působnost, početní složení a funkční období
Texty (465 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí