Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2020. gada 18. jūnijs - Brisele
 Protokols, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024) ***
 Protokols, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024) (Rezolūcija)
 Protokols, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvineju-Bisavu (2019–2024) ***
 Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024) (Rezolūcija)
 Protokols, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomi un Prinsipi un Eiropas Kopienu ***
 Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveici par Šveices PTO koncesiju (1994. gada VVTT XXVIII pants) grozījumu attiecībā uz gaļu, kam pievienotas garšvielas ***
 Finansējuma pieprasījums biomedicīniskai izpētei miaļģiskā encefalomielīta jomā
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana palīdzības sniegšanā Portugālei, Spānijai, Itālijai un Austrijai
 Budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projekts — 2019. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana
 Budžeta grozījuma Nr. 4/2020 projekts — priekšlikums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu palīdzības sniegšanā Portugālei, Spānijai, Itālijai un Austrijai
 ES un Moldovas Republikas Kopējās aviācijas telpas nolīguma noslēgšana ***
 ES un Moldovas noslēgtā Kopējās aviācijas telpas nolīguma grozīšana (Horvātijas pievienošanās) ***
 EK un Marokas noslēgtā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma grozīšana (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās) ***
 ES un Jordānijas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma noslēgšana ***
 ES un Ķīnas nolīguma par civilās aviācijas drošību noslēgšana ***
 ES un Gruzijas Kopējās aviācijas telpas nolīguma noslēgšana ***
 ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma noslēgšana ***
 Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
 Konference par Eiropas nākotni
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: ugļu un dārzeņu nozari
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: piesardzīgas vērtēšanas regulatīvie tehniskie standarti
 Eiropas stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada
 Grozījumi Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju ***I
 2019. gada ziņojums par konkurences politiku
 Nodokļu jautājumu apakškomitejas izveide
 Īpašās komitejas attiecībā uz vēža uzveikšanu izveide, pilnvaras, skaitliskais sastāvs un pilnvaru laiks
 Īpašās komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, izveide, kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru laiks
 Īpašās komitejas attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā izveide, kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru laiks
Teksti (436 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika