Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 18 ta' Ġunju 2020 - BrussellVerżjoni proviżorja
 Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024) ***
 Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024) (Riżoluzzjoni)
 Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (2019 -2024) ***
 Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Guinea-Bissau (2019-2024) (Riżoluzzjoni)
 Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn is-São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea ***
 Ftehim UE-Żvizzera dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO tal-Iżvizzera (Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994) dwar il-laħam imħawwar ***
 Talba għal finanzjament għar-riċerka bijomedika dwar l-enċefalomijelite mijalġika
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: assistenza teknika fuq linizjattiva tal-Kummissjoni
 Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, Spanja, l-Italja u l-Awstrija
 Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2020: Dħul tas-surplus tas-sena finanzjarja 2019
 Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2020: proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija
 Konklużjoni tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE - Moldova ***
 Emendar tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Moldova (l-adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Emenda tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-Servizzi tal-Ajru bejn l-UE u l-Marokk (adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija) ***
 Konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Ġordan ***
 Konklużjoni tal-Ftehim dwar is-Sikurezza fl-Avjazzjoni Ċivili UE-Ċina ***
 Konklużjoni tal-Ftehim dwar Spazju Komuni għall-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia ***
 Konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael ***
 Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
 Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: appoġġ għas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-inbid b'rabta mal-pandemija tal-COVID-19
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: standards tekniċi regolatorji għall-valutazzjoni prudenti
 L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020
 Regolamenti emendatorji (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward tal-aġġustamenti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19 ***I
 Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019
 It-twaqqif ta' sottokumitat għall-kwistjonijiet fiskali
 It-twaqqif ta' Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
 It-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar l-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
 It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Testi
Verżjoni proviżorja (537 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza