Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 18 juni 2020 - BrusselDefinitieve uitgave
 Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) ***
 Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (resolutie)
 Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en Guinee-Bissau ***
 Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en Guinee-Bissau (2019-2024) (resolutie)
 Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap ***
 Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland (artikel XXVIII van de GATT 1994) voor gekruid vlees ***
 Verzoek om financiering voor biomedicinaal onderzoek naar myalgische encefalomyelitis
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2020 om het overschot van het begrotingsjaar 2019 erin op te nemen
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2020: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk
 Sluiting van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië ***
 Wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Moldavië (toetreding van Kroatië) ***
 Wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Marokko (toetreding van Bulgarije en Roemenië) ***
 Sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Jordanië ***
 Sluiting van de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EU en China ***
 Sluiting van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië ***
 Sluiting van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël ***
 Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
 Conferentie over de toekomst van Europa
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: steun aan de sector groenten en fruit en aan de wijnsector in verband met de COVID-19-pandemie
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: technische reguleringsnormen betreffende prudente waardering
 Europese strategie inzake handicaps post-2020
 Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie ***I
 Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
 Instelling van een Subcommissie belastingaangelegenheden
 Instelling van een Bijzondere Commissie kankerbestrijding - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
 Instelling van een Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
 Instelling van een Bijzondere Commissie kunstmatige intelligentie in het digitale tijdperk - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Teksten
Definitieve uitgave (460 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid