Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
 Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) ***
 Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)
 Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Gwineą Bissau (lata 2019–2024) ***
 Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024) (rezolucja)
 Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą a Wspólnotą Europejską***
 Umowa Między UE a Konfederacją Szwajcarską w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO (na podstawie art. XXVIII GATT 1994) na mięso przyprawiane ***
 Wniosek o finansowanie badań biomedycznych nad zespołem chronicznego zmęczenia (encephalomyelitis myalgica)
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
 Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2020: wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019
 Budżet korygujący nr 4/2020: wniosek w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
 Zawarcie umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego między UE a Mołdawią ***
 Zmiana umowy o wspólnym obszarze lotniczym między UE a Mołdawią (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
 Zmiana eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Marokiem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***
 Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Jordanią ***
 Zawarcie umowy między UE a Chinami w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
 Zawarcie umowy o wspólnym obszarze lotniczym UE-Gruzja ***
 Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem ***
 Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 Konferencja w sprawie przyszłości Europy
 Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wsparcie sektora owoców i warzyw oraz sektora wina w związku z pandemią COVID-19
 Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec aktu delegowanego: regulacyjnye standardy techniczne dotyczące ostrożnej wyceny
 Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020
 Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
 Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.
 Powołanie Podkomisji ds. Opodatkowania
 Powołanie komisji specjalnej ds. walki z rakiem, jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
 Powołanie komisji specjalnej ds. zagranicznych ingerencji we wszelkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym dezinformacji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
 Powołanie komisji specjalnej ds. cyfryzacji i sztucznej inteligencji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Teksty (456 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności