Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
 Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) ***
 Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)
 Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guineou-Bissau (2019 – 2024) ***
 Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guineou-Bissau (2019 – 2024) (Uznesenie)
 Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Svätým Tomášom a Princovým ostrovom a Európskym spoločenstvom ***
 Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o zmene švajčiarskych koncesií WTO (článok XXVIII dohody GATT 1994) pre ochutené mäso ***
 Žiadosť o financovanie biomedicínskeho výskumu myalgickej encefalomyelitídy
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Technická pomoc na podnet Komisie
 Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2020: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2019
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2020: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku
 Uzavretie dohody medzi EÚ a Moldavskom o spoločnom leteckom priestore ***
 Zmena Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Zmena euro-stredomorskej leteckej dohody medzi EÚ a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
 Uzavretie euro-stredomorskej dohody medzi EÚ a Jordánskom o leteckej doprave ***
 Uzavretie Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Čínou ***
 Uzavretie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom ***
 Uzavretie Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom ***
 Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
 Konferencia o budúcnosti Európy
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: podpora sektoru ovocia a zeleniny a sektoru vinohradníctva a vinárstva súvislosti s pandémiou COVID-19
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy pre obozretné oceňovanie
 Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020
 Zmena nariadení (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 ***I
 Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019
 Zriadenie podvýboru pre daňové otázky
 Zriadenie osobitného výboru pre boj proti rakovine, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie
 Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie
 Zriadenie osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie
Texty (444 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia