Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 18 juni 2020 - BrysselSlutlig utgåva
 Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) ***
 Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (resolution)
 Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Guinea-Bissau (2019–2024) ***
 Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Guinea-Bissau (2019–2024) (resolution
 Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen ***
 Avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiz om ändring av Schweiz WTO-medgivanden (artikel XXVIII i Gatt 994) avseende kryddat kött ***
 Förfrågan om finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: tekniskt stöd på kommissionens initiativ
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
 Ändringsbudget nr 3/2020: Införande av överskottet från budgetåret 2019
 Ändringsbudget nr 4/2020: Förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
 Ingående av avtalet mellan EU och Moldavien om ett gemensamt luftrum ***
 Ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien (Kroatiens anslutning) ***
 Ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko (Bulgariens och Rumäniens anslutning) ***
 Ingående av EU-Jordanien Europa-Medelhavsavtalet om luftfart ***
 Ingående av avtalet mellan EU och Kina om civil luftfartssäkerhet ***
 Ingående av avtalet mellan EU och Georgien om ett gemensamt luftrum ***
 Ingående av EU - Israel Europa-Medelhavsavtalet om luftfart ***
 Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
 Konferens om Europas framtid
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: stöd för frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn till följd av covid-19-pandemin
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: tekniska tillsynsstandarder för försiktig värdering
 EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
 Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
 Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
 Inrättande av ett underutskott för beskattning
 Tillsättande av ett särskilt utskott för kampen mot cancer och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
 Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
 Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Texter
Slutlig utgåva (446 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy