Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
 Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза и определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат
 Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси
 Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.
 Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
 Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
 Западните Балкани вследствие на срещата на високо равнище през 2020 г.
 Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това
 Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане – отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 *
 Извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на избухването на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) ***I
 Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 ***I
 Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
 Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг
 Положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на COVID-19
 Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19
Текстове (832 kb)
Правна информация - Политика за поверителност