Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Fredag den 19. juni 2020 - Bruxelles
 Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med anvendelsen af EU-retten for så vidt angår beskyttelsen af dyr under transport i og uden for Unionen og fastlæggelse af dets sagsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
 Genåbning af undersøgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter
 Bankunionen - årsberetning 2019
 Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III
 Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020
 Vestbalkan efter topmødet i 2020
 Turisme og transport i 2020 og derefter
 Administrativt samarbejde på beskatningsområdet: udsættelse af visse frister som følge af covid-19-pandemien *
 Ekstraordinær, midlertidig støtte fra ELFUL som reaktion på covid-19-udbruddet (ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013) ***I
 Det europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet ***I
 Protesterne mod racisme efter George Floyds død
 Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi
 Situationen i Schengenområdet efter covid-19-udbruddet
 Europæisk beskyttelse af grænsearbejdere og sæsonarbejdere i forbindelse med covid-19-krisen
Tekster (472 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik