Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
 Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης, και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της
 Επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων
 Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019
 Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 - τμήμα III
 Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
 Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020
 Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά
 Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 *
 Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) ***I
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
 Αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
 Νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
 Κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID 19
 Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
Κείμενα (884 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου