Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Reede, 19. juuni 2020 - Brüssel
 Loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg
 Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga
 Pangandusliit – 2019. aasta aruanne
 2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
 Idapartnerlus 2020. aasta juuni tippkohtumise eel
 LääneBalkan pärast 2020. aasta tippkohtumist
 Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda
 Maksustamisalane halduskoostöö: COVID19 pandeemia tõttu teatavate tähtaegade edasilükkamine *
 Erakorraline ajutine toetus EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks (määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine) ***I
 Euroopa kodanikualgatus: COVID19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
 George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused
 Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ja ELi vajadus kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat
 COVID19 puhangu järgne olukord Schengeni alal
 Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID19 kriisiga
Tekstid (452 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika