Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020 - BrusselsEagrán deiridh
 An tAontas Baincéireachta – tuarascáil bhliantúil 2019
 Na Balcáin Thiar, tar éis chruinniú mullaigh 2020
 Comhar riaracháin i réimse an chánachais: teorainneacha áirithe ama a chur siar de dheasca phaindéim COVID-19***I
 Tacaíocht eisceachtúil shealadach faoi CEFT mar fhreagairt ar ráig COVID-19 (leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013) ***I
 Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh: bearta maidir leis na teorainneacha ama le haghaidh na gcéimeanna bailiúcháin, fíorúcháin agus scrúdúcháin i bhfianaise ráig COVID-19 ***I
 An staid i limistéar Schengen tar éis ráig COVID-19
 Cosaint Eorpach d’oibrithe trasteorann agus séasúracha i gcomhthéacs ghéarchéim COVID-19
Téacsanna
Eagrán deiridh (475 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais