Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Penktadienis, 2020 m. birželio 19 d. - Briuselis
 Tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
 Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
 Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita
 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
 Rytų partnerystė, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
 Vakarų Balkanai po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
 Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
 Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos *
 Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dalinis pakeitimas) ***I
 Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I
 Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
 Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
 Padėtis Šengeno erdvėje po COVID 19 protrūkio
 Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
Tekstai (478 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika