Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Vrijdag 19 juni 2020 - Brussel
 Instelling van een Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de Unie - bevoegdheden, aantal leden en ambstermijn
 De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
 Bankenunie - jaarverslag 2019
 Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III
 Oostelijk Partnerschap in de aanloop naar de top van juni 2020
 Westelijke Balkan, na de top van 2020
 Toerisme en vervoer in en na 2020
 Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *
 Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 (wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I
 Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
 De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd
 De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen
 Situatie in het Schengengebied als gevolg van de COVID-19-pandemie
 Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis
Teksten (506 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid