Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel
 Zriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho pôsobnosti, počtu členov a funkčného obdobia
 Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov
 Banková únia – výročná správa za rok 2019
 Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III
 Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020
 Západný Balkán po samite v roku 2020
 Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období
 Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
 Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) ***I
 Európska iniciatíva občanov: dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19
 Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
 Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
 Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
 Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Texty (483 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia