Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Petek, 19. junij 2020 - BruseljKončna izdaja
 Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije, in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata
 Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
 Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
 Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
 Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020
 Zahodni Balkan po vrhu leta 2020
 Turizem in promet v letu 2020 in pozneje
 Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 *
 Izjemna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013) ***I
 Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
 Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
 Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
 Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije COVID-19
 Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi COVID-19
Besedila
Končna izdaja (437 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov