Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Fredagen den 19 juni 2020 - BrysselSlutlig utgåva
 Tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför unionen, och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod
 Återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter
 Bankunionen – årsrapport 2019
 Riktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III
 Det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020
 Västra Balkan efter toppmötet 2020
 Turism och transport under 2020 och därefter
 Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin*
 Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013) ***I
 Europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för processer för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I
 Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död
 Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi
 Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet
 Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19- krisen
Texter
Slutlig utgåva (485 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy