Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Brüssel
 Elektrooniline kaubaveoteave ***II
 Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks
 Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine
 Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega ***I
 Määruse (EL) 2017/2454 muutmine seoses kohaldamise kuupäevadega COVID19 kriisi puhkemise tõttu *
 ELi laste rahvusvaheline ja riigisisene vanema poolt toime pandud röövimine Jaapanis
 Intellektipuudega inimeste ja nende perede õigused COVID19 kriisi ajal
Tekstid (55 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika