Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2020 - Bryssel
 Sähköiset kuljetustiedot ***II
 Helga Bergerin nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
 Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen
 Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat ***I
 Asetuksen (EU) 2017/2454 muuttaminen soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi *
 Vanhempien Japanissa tekemät kansainväliset ja maan sisäiset lapsikaappaukset, joiden kohteena olevilla lapsilla on EU:n kansalaisuus
 Kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä oikeudet covid-19-kriisissä
Tekstit (59 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö