Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 8. júla 2020 - BruselFinálna verzia
 Elektronické údaje o nákladnej doprave ***II
 Návrh na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov
 Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
 Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I
 Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej výskytom ochorenia COVID-19 *
 Medzinárodné a domáce únosy detí z EÚ rodičmi v Japonsku
 Práva osôb s mentálnym postihnutím a ich rodín počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Texty
Finálna verzia
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia