Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел
 Специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и изисквания за изпълнение ***II
 Дневно и седмично време на управление, минимални прекъсвания и почивки и установяване на местоположението чрез тахографи ***II
 Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***II
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: общи разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната
 Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед наизбухването на COVID-19 ***I
Текстове (32 kb)
Правна информация - Политика за поверителност