Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 9. juli 2020 - Bruxelles
 Særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren og håndhævelseskrav ***II
 Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer ***II
 Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***II
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet
 Det europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet ***I
Tekster (21 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik