Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
 Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις επιβολής ***II
 Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περίοδοι ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης ***II
 Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών ***II
 Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης, λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
Κείμενα (33 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου