Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 9. juuli 2020 - Brüssel
 Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded ***II
 Ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***II
 Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga ***II
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamine ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühised eeskirjad
 Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
Tekstid (21 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika