Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela
 Przepisy szczególne dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz wymogi w zakresie egzekwowania przepisów ***II
 Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy i czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***II
 Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego***II
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wspólne przepisy dotyczące monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro
 Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
Teksty (22 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności