Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel
 Špecifické pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II
 Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
 Prispôsobenie sa vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
 Európska iniciatíva občanov: dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 ***I
Texty (21 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia