Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel
 Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav ***II
 Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***II
 Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***II
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet
 Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I
Texter (22 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy