Indeks 
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 9. srpnja 2020. - Bruxelles
Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu ***II
 Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa ***II
 Prilagođavanje razvoju u sektoru cestovnog prometa ***II
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: zajedničke odredbe za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju
 Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I

Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu ***II
PDF 122kWORD 42k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))
P9_TA(2020)0184A9-0114/2020

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje koje je u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti podnio Senat Republike Poljske i u kojemu se navodi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0278),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9‑0114/2020),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća dâ na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 197, 8.6.2018., str. 45.
(2) SL C 176, 23.5.2018., str. 57.
(3) Usvojeni tekstovi od 4.4.2019., P8_TA(2019)0339.


Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa ***II
PDF 121kWORD 42k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))
P9_TA(2020)0185A9-0115/2020

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05114/1/2020 – C9-0104/2020),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0277),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje u Odboru za promet i turizam (A9‑0115/2020),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 197, 8.6.2018., str. 45.
(2) SL C 176, 23.5.2018., str. 57.
(3) Usvojeni tekstovi od 4.4.2019., P8_TA(2019)0340.


Prilagođavanje razvoju u sektoru cestovnog prometa ***II
PDF 121kWORD 42k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))
P9_TA(2020)0186A9-0116/2020

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0281),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje u Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku (A9‑0116/2020),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 197, 8.6.2018., str. 38.
(2) SL C 176, 23.5.2018., str. 57.
(3) Usvojeni tekstovi od 4.4.2019., P8_TA(2019)0341.


Neulaganje prigovora na delegirani akt: zajedničke odredbe za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju
PDF 121kWORD 44k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. lipnja 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 877/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)04140),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 22. lipnja 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 3. srpnja 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju(1), a posebno njezin članak 10. stavak 3. i članak 14. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 111. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji je istekao 9. srpnja 2020.,

A.  budući da su, kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, ministri financija država članica europodručja na sastanku Euroskupine održanom 9. travnja 2020. predložili da se uspostavi potpora u pogledu krize uzrokovane pandemijom na temelju kreditne linije s dodatnim uvjetima Europskog stabilizacijskog mehanizma;

B.  budući da se u izvješću Euroskupine navodi da će jedini uvjet za pristup potpori u pogledu krize uzrokovane pandemijom biti taj da se države članice europodručja koje traže potporu obvežu da će tu kreditnu liniju koristiti za potporu domaćem financiranju izravnih i neizravnih troškova zdravstvene zaštite, liječenja i prevencije povezanih s pandemijom bolesti COVID-19;

C.  budući da su u zajedničkom dopisu od 7. svibnja 2020. izvršni potpredsjednik Dombrovskis i povjerenik Gentiloni najavili da je u planu izmjena Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 877/2013 od 27. lipnja 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju(2) kako bi se dodatno precizirali zahtjevi u vezi s izvješćivanjem koji se primjenjuju na države članice koje koriste potporu u pogledu krize uzrokovane pandemijom;

D.  budući da se tim delegiranim aktom izmjenjuju zahtjevi u vezi s izvješćivanjem i da se navodi da se, zbog vrlo specifičnog i ograničenog područja primjene potpore u pogledu krize uzrokovane pandemijom, izvješćivanje u trenutačnoj situaciji odnosi samo na korištenje sredstava potpore u pogledu krize uzrokovane pandemijom za pokrivanje izravnih i neizravnih troškova zdravstvene zaštite, liječenja i prevencije povezanih s pandemijom bolesti COVID-19, te da novi Prilog II. sadržava povezani obrazac za izvješćivanje;

E.  budući da bi taj delegirani akt trebao stupiti na snagu što je prije moguće kako bi se pojednostavnili zahtjevi u vezi s izvješćivanjem koji se primjenjuju na države članice koje koriste potporu u pogledu krize uzrokovane pandemijom;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 140, 27.5.2013., str. 11.
(2) SL L 244, 13.9.2013., str. 23.


Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I
PDF 126kWORD 41k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera u pogledu vremenskih rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja predviđenih Uredbom (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0221),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., i članak 24. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0142/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74.stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 30. lipnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 163. Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(1);

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 9. srpnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera koje se odnose na rokove za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja predviđene u Uredbi (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0099


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2020/1042. )

(1) Ovo stajalište zamijenjuje amandmane usvojene na sjednici 19. lipnja 2020. (Usvojeni tekstovi P9_TA(2020)0172).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti