Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Pátek, 10. července 2020 - Brusel
 Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19 *
 Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
 Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
 Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018
 Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
 Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku
 Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020: pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku
 Účinné látky, včetně flumioxazinu
 Komplexní evropský přístup ke skladování energie
 Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury
 Uzavření Dohody mezi EU a Novým Zélandem, jež je předmětem jednání, o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu
 Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
 Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628)
 Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
 Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další nedávný vývoj
 Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19
Texty (653 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí