Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles
 Ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen *
 Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019
 Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
 Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig - årsrapport 2018
 Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
 Forslag til ændringsbudget nr. 5/2020: fortsættelse af støtten til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
 Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet
 Aktivstoffer, herunder flumioxazin
 En omfattende europæisk strategi for energilagring
 Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
 Indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
 En strategi for bæredygtig brug af kemikalier
 Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) ***I
 Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom ***I
 En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
 EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
Tekster (609 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik