Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Perjantai 10. heinäkuuta 2020 - Bryssel
 Direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttaminen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi *
 Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2019
 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen – petostentorjunta – vuosikertomus 2018
 Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi
 Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
 Lisätalousarvioesitys nro 5/2020: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa
 Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: humanitaarisen tuen jatkaminen pakolaisille Turkissa
 Tehoaineet, muun muassa flumioksatsiini
 Kattava EU:n lähestymistapa energian varastointiin
 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen
 EU:n ja Uuden-Seelannin välillä parhaillaan neuvoteltavan sopimuksen tekeminen henkilötietojen vaihdosta vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntatarkoituksessa
 Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia
 Siirtymäsäännökset covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (asetuksen (EU) 2016/1628 muuttaminen) ***I
 Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen
 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys
 EU:n kansanterveysstrategia covid-19-pandemian jälkeen
Tekstit (634 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö