Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé hAoine, 10 Iúil 2020 - Brussels
 Treoracha (AE) 2017/2455 agus (AE) 2019/1995 a leasú a mhéid a bhaineann leis na dátaí trasuí agus na dátaí cur i bhfeidhm de bharr ghéarchéim COVID-19 *
 Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2019
 Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2018
 Leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint - an chalaois a chomhrac - tuarascáil bhliantúil 2018
 Treoirlínte le haghaidh bheartais fostaíochta na mBallstát *
 An Corrlach Teagmhais a shlógadh in 2020: leanúint de thacaíocht dhaonnúil do dhídeanaithe sa Tuirc
 Cur chuige cuimsitheach Eorpach maidir le stóráil fuinnimh
 Tabhairt i gcrích chomhaontú AE-na Nua-Shéalainne, atá faoi chaibidil, maidir le malartú sonraí pearsanta chun an choireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht a chomhrac
 Forálacha idirthréimhseacha chun aghaidh a thabhairt ar thionchar ghéarchéim COVID-19 crisis (leasú ar Rialachán (AE) 2016/1628) ***I
 Stiúradh trialacha cliniciúla a bhaineann le táirgí íocshláinte lena núsáid ag an duine ina bhfuil orgánaigh ghéinmhodhnaithe atá beartaithe an galar coróinvíris a chóireáil nó a chosc nó atá comhdhéanta díobh agus soláthar na dtáirgí sin ***I
 Straitéis sláinte poiblí AE don ré i ndiaidh COVID-19
Téacsanna (461 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais