Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d. - Briuselis
 Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 dalinis keitimas, kiek tai susiję su perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis dėl COVID-19 krizės protrūkio *
 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
 2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
 2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“
 Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos bei pabėgėlių krizė
 Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
 Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Tolesnis paramos reaguojant į Sirijos krizę teikimas pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje
 Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje
 Veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną
 Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu
 Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra
 ES ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas
 Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti
 Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (dalinis Reglamento (ES) 2016/1628 keitimas)
 Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
 Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika. Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai
 ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19
Tekstai (627 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika